Stacks Image 39

FRANS VAN VLIET FILM & VIDEO BV

Stacks Image 63

FV2 is een professioneel bureau voor TV Regie van (sport)evenementen, Fotografie, Projectmanagement en Communicatie. Lees meer….
Stacks Image 12

Frans van Vliet: fotograferen met passie en verstand!
Je opleiding kies je, je passie overvalt je. Opgeleid als weg- en waterbouwkundig ingenieur heb ik leren denken langs lijnen van logica en gevolg.
Lees meer…
Stacks Image 24


FV2 Projectmanagement: projectmanagement voor gebiedsontwikkeling en -exploitatie. Lees meer…
Stacks Image 29


FV
2 Communicatie / Angela van Leeuwen

Life-coaching